Fare for brandoxiderende materialer

I mange brancher er det en alvorlig brandfare. Vi taler ikke kun om arbejde med brændstof, energi, maling, men også om arbejde med sukker eller mel. Stoffer, der kan tale i essensen af ​​dampe, gasser, væsker, fibre eller selve aerosolerne i integration med luft eller med deres egne stoffer i en ekstremt enkel opløsning, kan også virke sammen med hinanden også forårsage eksplosive stoffer.

Der er derfor mange retsakter, hvis prioritering er at forhindre brandudbrud. Jeg taler her først og fremmest om loven fra økonomiministeren den 8. juli 2010 i betragtning af mindstekravene for arbejdsmiljø og sundhed, der er relateret til udsigten til en eksplosiv atmosfære i form af arbejde. Denne handling søger primært at forhindre skabelse af eksplosiv atmosfære. Det har også formålet at forhindre antændelse og reducere virkningen af ​​eksplosion.Eksplosionssikre systemer, dvs. hele eksplosionssikre systemet har mange faktorer. Når man taler om forpligtelserne i det diskuterede system, skal man først og fremmest nævne mennesker om membraner til eksplosionsaflastning, eksplosionsundertrykkelsessystemer og eksplosionsisoleringssystemer.Membraner er enheder, der hjælper industrielle enheder. Deres hensigt er at garantere frem for alt filtre, møller, tanke, sorterere, knusere eller cykloner.Og eksplosionsundertrykkelsessystemer har en tendens til at fjerne højt tryk under eksplosionen. Optisk og tryksensor, kontrolcentre, HRD-cylindre og dyser i rustfrit stål er dedikeret til dæmpningsplanen.Eksplosionsisoleringssystemet er et system, hvis vigtige mål primært er at minimere virkningerne af en eksplosion. Vi taler om enheder som tilbagevendelsesventiler, hurtigvirkende portventiler, eksplosionssikre skorstene og hurtiglukkende ventiler.Det skal huskes, at eksplosionssikre systemer er drikkevarer med sikkerhed og arbejdshygiejne-krav.